VEGYESHÁZI KIRÁLYOK

 

(Luxemburgi) Zsigmond

1387-1437

Benedek Marcell: Pokoljáró Tar Lőrinc

Háy Gyula: Isten, császár, paraszt

Koroda Miklós: Bolondok tornya

Passuth László: Tört királytükör

Szombathy Viktor: Két kard, két oroszlán

 

Husz János

Kovai Lőrinc: Tűzkehely

Németh László: Husz János

 

Budai Nagy Antal

Hegedűs Géza: Az erdőntúli veszedelem

Hunyady József: Oroszlán és gödölye

Kós Károly: Budai Nagy Antal históriája

Albert

1437-1439

Koroda Miklós: Gyönyörök kertje

I. Ulászló

1440-1444

Burány Nándor: Megtorlás

Hunyadi János

1446-1452

 

 

 

Darvas József: A törökverő

Győry Dezső: Két végzetes korona – A hadak villáma

Hegedűs Géza: Megkondulnak a harangok

Hollós Korvin Lajos: Hunyadi

Hunyady József: Fekete lovag

Hunyady József: Hollós vitéz

Illés György: Dugovics Titusz

Kovai Lőrinc: Vaskapu

Szőnyi Miklós: Fekete szivárvány

Bán Mór: A hajnalcsillag fénye

Bán Mór: Az üstökös lángja

Bán Mór: A csillagösvény hídja

Bán Mór: A hadak villáma

Bán Mór: A mennydörgés kapuja

V. László

1444-1457

Bessenyei György: Hunyadi László tragédiája

Kilényi Mária: Könnyek és korona

Körössényi János: Országrontó Gara

I. Mátyás

1458-1490

 

 

Antonio Bonfini: Mátyás király

Bárány Tamás: A világ közepe

Donászy Ferenc: Egy magyar diák élete Mátyás király korában

Erdődy János: András mester krónikája (Hess András)

Erdődy János: Sasoknál magasabban

Fedor Ágnes: Három dáma rámában – A királyfi anyja

Galeotto Marzio: Mátyás királynak kiváló, bölcs, tréfás mondásairól és tetteiről

Gergely Mihály: Költő és király

Győry Dezső: Két végzetes korona – A holló nemzette sas

Harsányi Zsolt: Mathias Rex

Harsányi Zsolt: Szegény János. Korvin János életének regénye

Hollós Korvin Lajos: Pázmán lovag

Hunyady József: A király árnyéka (a Fekete lovag folytatása)

Jankovich Ferenc: Világverő Mátyás király – A napkirály

Jankovich Ferenc: Világverő Mátyás király – Viágverő

Kiss Dénes: Jégen választott király

Koroda Miklós: Gyönyörök kertje

Körössényi János: Zöld mezőben árva holló

Kőszegi Imre: Az isteni Beatrice

Kulin Ferenc: A békíthetetlen (Janus Pannonius)

Lux Terka: Nápoly és Buda

Mátyás király levelei

Nádor György – Nádorné Gellért Anikó: A holló útja

Pákolitz István: Igazságos Mátyás

Sipos András: A budavári nyomdász (Hess András)

Sumonyi Zoltán: Janus és Mátyás

Sumonyi Zoltán: Pázmány

Surányi Miklós: A nápolyi asszony

Szép Ernő: Mátyás király tréfái

Tatay Sándor: Kinizsi Pál

Zrínyi Miklós: Mátyás király életéről való elmélkedések

II. Ulászló

1490-1516

Gulácsy Irén: Fekete vőlegények

Halász Zoltán: Budavári farsang

Herczeg Ferenc: Az élet kapuja

Jankovich Ferenc: Világverő Mátyás király – A fáklya kilobbant

 

Dózsa György

Áldor Imre: Dózsa György s a parasztlázadás

Bényei Miklós: Tüzes trón

Eötvös József: Magyarország 1514-ben

Fehér Tibor: Hold a Tisza felett

Gergely Sándor: Dózsa György

Illyés Gyula: Dózsa György

Szabó Pál: Nagy temető

Tabéry Géza: Vértorony

II. Lajos

1516-1526

 

Burány Nándor: Megtorlás

Gulácsy Irén: Fekete vőlegények

Győry Dezső: Két végzetes korona – Két végzetes korona

Háy Gyula: Mohács

Hegedűs Géza: Hajnal a tárnák fölött

Jókai Mór: Fortunatus Imre

Jósika Miklós: A zöld vadász

Krúdy Gyula: Mohács

Molnár Ákos: A hitehagyott

Ordas Iván: Tomori, büszke vezér

Szomory Dezső: II. Lajos király

I. (Szapolyai) János

1526-1540

Gulácsy Irén: Fekete vőlegények

Jókai Mór: Fráter György

Krúdy Gyula: Festett király

Ordas Iván: A fekete cár

János Zsigmond

1540-1571

Kemény Zsigmond: Zord idő

Kubán Endre I.: A szőrösfülű barát

Lissák György: Az aranykígyó

Passuth László: Víz tükrére krónikát írni

Somlyai László: Fráter György

Török Tamás: Erdélyi Mefisztó

Voinovich Géza: György barát

Zay Ferenc: János király árultatása

 

                   Vissza a nyitólapra