HABSBURG-HÁZI KIRÁLYOK

 

I. Ferdinánd

1526-1564

Apor Elemér: Feje fölött a pallos árnyéka

Baloghné Hajós Terézia: Mohács angyala. Kanizsay Dorottya életregénye

Bistey András: Égő tetők alatt

Dancs Vera: Császármadarat a szultánnak

Dénes Gizella: Virrasztó asszony. Kanizsai Dorottya életének regénye

Gárdonyi Géza: Egri csillagok

Horváth Marietta: A vándorlantos (Tinódi)

Hunyady Ferenc: Szétesett ország

Hunyady József: Az égig érő vár

Kőszegi Imre: Szerelmetes Orsikám

Krúdy Gyula: Az első Habsburg

Lengyel Balázs: Ezüstgaras

Szántó György: A boszorkány

I. Miksa

1564-1576

Hegedűs Géza: A fekete ember históriája

Kőris Emil: A katedrális

Lengyel Balázs: Ezüstgaras

Simonyi Zoltán: A diadal íze

Simonyi Zoltán: A pelikán vére

Szántó György: Az Alapiak kincse

 

Zrínyi Miklós (I.)

Hunyady József: A kék hegyek kapitánya

Győry Dezső: Két végzetes korona – A vérvörös Vág

Újkéry Csaba: Szigeth pajzsai

Újkéry Csaba: Handzsár a tükörben

Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem

I. Rudolf

1576-1608

Sobor Antal: Hosszú háború

 

Balassi Bálint

 

Borisz Breszt: Balassi Bálint

Borisz Breszt: Divényi történet

Dancs Vera: Szép szemek áldozatja

Dienes András: Bogáncs hadnagy

Dormándi László: Sólyommadár

Szathmáry Károly, Péterfalvy: Balassa Bálint

Takács Tibor: Aranypávák és asszonyok

II. Mátyás

1608-1619

 

II. Ferdinánd

1619-1637

 

III. Ferdinánd és IV. Ferdinánd

1637-1657                 1647-1654

 

 

Zrínyi Miklós (II.)

Darvas József: Zrínyi

Hankiss Ágnes: Csak az élet - Scientia Profana

Harsányi Zsolt: Szólalj, szólalj virrasztó

Jósika Miklós: Zrínyi, a költő

Keresztúry Dezső: Nehéz méltóság

Kolozsvári Endre: Az ördög apostolai

Őrsi Ferenc: Zrínyi

Szilágyi Ferenc: Főnixmadár

Török idők

Barabás Tibor: Végvári legenda

Fehér Tibor: A félhold árnyékában

Fekete István: A koppányi aga testamentuma

Gyócsi László: Kard és remény

Gyócsi László: Vizen a hold

Háy János: Dzsigerdilen

Jankovich Ferenc: Dunántúli végeken

Jankovich Ferenc: Egy udvarházi est

Kállay Miklós: A murányi amazon

Kolozsvári Grandpierre Emil: A törökfejes kopja

Kovai Lőrinc: Földönfutók

Mikszáth Kálmán: A beszélő köntös

Szabó Pál: Ahogy lehet

Szombathy Viktor: Megszólal a töröksíp

Takács Tibor: Széchy Mária, a fekete rózsa

Tempefői: A befalazott Madonna

I. Lipót

1657-1705

Dávid Csaba: Buda megvétele

Donászy Ferenc: Buda hőse

Farkas Emőd: Porba hullt fejek. A bécsújhelyi vértanúk

Hegedűs Géza: Várj madár

Hegedűs Géza: Várj, madár, várj

Hegedűs Géza: Zálogosdi bécsi módra

Jókai Mór: Az utolsó budai basa

Kocsis István: A megkoronázott

Moldova György: A negyven prédikátor

Passuth László: Sasnak körme között

Siralmas jajt éneklő játék: magyar nyelvű tudósítás a Wesselényi-mozgalomról

Takács Tibor: Dervistánc

Takács Tibor: Kígyó a koronán

Vitányi János: Balogh Ádám a nevem…

I. József

1705-1711

Jankovich Ferenc: Tyukodi pajtás

III. Károly

1711-1740

Jókai Mór: A lőcsei fehér asszony

Mária Terézia

1740-1780

Boros Vilmos: Mária Terézia avagy életünket és vérünket felséges királynőnkért

Jókai Mór: A barátfalvi lévita

Jókai Mór: A cigánybáró

Jókai Mór: A két Trenk

Jókai Mór: Az elátkozott család

Jókai Mór: Trenk Frigyes

Kállai R. Gábor: Nótárius és a nyolc pisztolygolyó

Kőszegi Imre: A jezsuiták végnapjai

Németh Andor: Mária Terézia

Nyírő József: Mádéfalvi veszedelem

Ordas Iván: Hadik András

Szemlér Ferenc: A mirigy esztendeje

Zsigray Julianna: Csendességi fogadalom

II. József

1780-1790

Jókai Mór: Rab Ráby

Németh László: II. József

Nyírő József: A sibói bölény
Szomory Dezső: II. József
II. Lipót

1790-1792

 

I. Ferenc

1792-1835

Barabás Tibor: Napóleon foglya

Dávid Antal: Az első felvonás

Halász Zoltán: A kancellár esténként a császárral teázik

Hegedűs Géza: A világosság gyermekei

Ignácz Rózsa: Névben él csak

Jókai Mór: A kedves atyafiak

Jókai Mór: Egy játékos, aki nyer

Jókai Mór: Egy magyar nábob

Jókai Mór: És mégis mozog a föld

Jókai Mór: Hétköznapok

Jókai Mór: Névtelen vár

Jókai Mór: Szomorú napok

Kazinczy Ferenc: Az én életem

Kazinczy Ferenc: Fogságom naplója

Sumonyi Zoltán: Kazinczy és Batsányi

 

Martinovics Ignác

Kocsis István: A nagy játékos

Komlóssy Viktor: A fekete tövis

Koroda Miklós: Megvilágosodott már

Krúdy Gyula: A magyar jakobinusok

V. Ferdinánd

1835-1848

Gáspárné Dávid Margit: Az árvízi hajós

Jókai Mór: A régi jó táblabírák

Jókai Mór: A szegénység útja

Jókai Mór: Kárpáthy Zoltán

Jókai Mór: Mire megvénülünk

Jókai Mór: Politikai divatok

Jókai Mór: Szegény gazdagok

Jókai Mór:: A kiskirályok

Millok Éva: Gyertyafények (Kölcsey)

Schopf Marianne: Az árvízi hajós

Szentimrei Jenő: Ferenc tekintetes úr (Kölcsey)

 

Széchenyi István

Fekete Sándor: Széchenyi István

Kelp Anna: Széchenyi és Crescence

Kocsis István: A tizenkettedik lánc

Kocsis István: Széchenyi

Lengyel József: Három hídépítő

Németh László: Széchenyi

Surányi Miklós: Egyedül vagyunk

Vekerdy Tamás: Széchenyi

 

Kossuth Lajos

Balassa Imre: Kossuth – Egy nagy élet regénye

Cseres Tibor: Én, Kossuth Lajos

Dékány András: Kossuth Lajos tengerésze

Fekete Sándor: Kossuth Lajos

Kovai Lőrinc: Fáklyatánc

Otto Zarek: Egy nép szerelme. Kossuth Lajos életregénye

Vas Zoltán: Kossuth Lajos élete I-III.

 

Petőfi Sándor

Dienes András: Az utolsó év

Hunyady József: A viharmadár

Illyés Gyula: Két férfi (Petőfi és Bem)

Illyés Gyula: Petőfi Sándor

Illyés Gyula: Tűz vagyok...

Németh László: Petőfi Mezőberényben

 

1848-49 szabadságharc

Barabás Gyula: Vihar Erdélyben

Bárdos László: A dzsidás kapitány

Bródy Sándor: Egri diákok

Dávid Antal: Háromszék nem alkuszik

Féja Géza: Visegrádi esték

Földi István: Gábor Áron

Gerencsér Miklós: Aradi napló

Győry Dezső: Viharvirág

Hídvégi Jenő: Bem apó

Illyés Gyula: Fáklyaláng

Jókai Mór: A kőszívű ember fiai

Jókai Mór:: Csataképek

Kőris Emil: Vakmeleg – Forgószél – Égzengés

Kubinyi Ferenc: Harmincan a császár ellen

Lengyel Balázs: A szebeni fiúk

Nagy Borbála: A vén kapitányné

Ordas Iván: Damjanich tábornok

Sándor Iván: Futár

Sombori Sándor: Gábor Áron

Takács Tibor: Klapka katonái

Tamási Áron: Hazai tükör

Vitányi Iván: Híven a halálig

Somogyváry Gyula: A pirossapkás kislány

Somogyváry Gyula: A hadtest hű marad

Somogyváry Gyula: Katonacsillag megfordul

Somogyváry Gyula: A tűzoszlop

Ferenc József

1848-1916

Arany László: A délibábok hőse

Bánffy Miklós: Erdélyi történet - trilógia

Bart István: A boldogtalan sorsú Rudolf trónörökös

Ferdinand Nay: A „fekete kéz”

Földes Péter: Belvedere avagy a boldog béke utolsó éve

Gaby Schuster: Sissi

Győry Dezső: Sorsvirág

Győry Dezső: Tűzvirág

Gyulai Pál: Egy régi udvarház utolsó gazdája

Hollós Korvin Lajos: A szürke eminenciás

Jókai Mór: A fekete vér

Jókai Mór: A mi lengyelünk

Jókai Mór: Akik kétszer halnak meg

Jókai Mór: Az élet komédiásai

Jókai Mór: Az új földesúr

Jókai Mór: Börtön virága

Jókai Mór: De kár megvénülni

Jókai Mór: Egy bujdosó naplója

Jókai Mór: Enyim, Tied, Övé

Jókai Mór: Fekete gyémántok

Jókai Mór: Felfordult világ

Jókai Mór: Gazdag szegények

Jókai Mór: Szerelem bolondjai

Joseph Roth: Radetzky induló + A kapucinus kripta

Kodolányi János: Boldog békeidő

Kovai Lőrinc: Föld, kenyér, szabadság

Kőszegi Imre: A diákszázad becsülete

Krúdy Gyula: Ferenc József rendet csinál

Krúdy Gyula: Rózsa Sándor

Ludwig Winder: A trónörökös

Marieluise von Ingenheim: Sissy

Móricz Zsigmond: A boldog ember

Móricz Zsigmond: Rózsa Sándor

Móricz Zsigmond: Úri muri

Ottokar Janetschek: Ferenc József

Sárközy Gergely: Mint oldott kéve

Sobor Antal: Perelj, Uram

Szabó Dezső: Az elsodort falu

Szőgyén-Wittenbach Hubert: Ferenc József szerelmei

Takács Tibor: A királynő katonája

Takács Tibor: Csalánruha

Takács Tibor: Farkasparancs

Ujkéry Csaba: Zsiványok

Wass Albert: A kastély árnyékában

Wass Albert: Mire a fák megvénülnek

Zsigray Julianna: Erzsébet magyar királyné

IV. Károly

1916-1918

Passuth László: Kutatóárok

 

I. világháború

Fehér Tibor: Ütött az óra

Kaffka Margit: Két nyár

Kovai Lőrinc: A két géppuskás

Tabéry Géza: Át a Golgotán

Tersánszky Józsi Jenő: Viszontlátásra, drága

Zilahy Lajos: Két fogoly

Zilahy Lajos: Szökevény

Somogyváry Gyula: Virágzik a mandula

Somogyváry Gyula: Ne sárgulj Fűzfa!

Somogyváry Gyula: És Mihály harcolt

 

          Vissza a nyitólapra