ERDÉLYI FEJEDELMEK

 

Báthory István

1571-1586

Kocsis István: Báthory István

Varró János: Ki csatát nyer, koronát nyer

Passuth László: Négy szél Erdélyben

Tóth-Máté Miklós: Isten trombitája

Kállay Miklós: Báthory István

Báthory Zsigmond

1588-1602

Jósika Miklós: Abafi

Dávid Antal: Erdély nagy romlása

Passuth László: Sárkányfog

Benedek Szabolcs: Báthory Zsigmond: krónika

Szántó György: Hajdútánc

Márton László: A nagyratörő

Kemény Zsigmond: Gyulai Pál

Nagy Jenő: Sárkányfogak között

Báthory András, Vitéz Mihály, Székely Mózes

1599-1604

Dávid Antal: Erdély nagy romlása

Passuth László: Sárkányfog

Szántó György: Hajdútánc

Bocskai István

1605-1606

Geréb László: Parasztgenerális

Passuth László: Sárkányfog

Dávid Antal: Erdély nagy romlása

Fehér Tibor: Hajdúk kapitánya

Szántó György: Hajdútánc

Földes György: Bocskay angyalkái

Kocsis István: Báthory István

Rákóczi Zsigmond

1607-1608

 

Báthory Gábor

1608-1613

Móricz Zsigmond: Erdély – Tündérkert

Makkai Sándor: Ördögszekér

Jósika Miklós: Az utolsó Bátori

Vándor Kálmán: Báthory Erzsébet

Bethlen Gábor

1613-1629

Móricz Zsigmond: Erdély - A nagy fejedelem

Móricz Zsigmond: Erdély - A nap árnyéka

Nagy László: Bethlen Gábor a nagy fejedelem

Hankiss Ágnes: Érzékeny búcsú a fejedelemtől

Santavuori Martti: A fejedelem útja

Szentmihályiné Szabó Márta: Lórántffy Zsuzsanna

Takács Tibor: Kétfelé folynak a vízek

Nagy Borbála: A csíki boszorkány

Brandenburgi Katalin, Bethlen István

1629-1630

 

I. Rákóczi György

1630-1648

Kemény Zsigmond: A rajongók

Kemény Zsigmond: Özvegy és leánya

Sumonyi Zoltán: Pázmány

Fehérné Victor Gabriella: A pataki vár gyöngye. Regény Lorántffy Zsuzsanna leánykorából

Szentmihályiné Szabó Márta: Lórántffy Zsuzsanna

Szentmihályiné Szabó Márta: Örök társak

II. Rákóczi György, Barcsay Ákos

1648-1660                        1658-1660

Nádorné Gellért Anikó: Pajzs és legyező

Szentmihályiné Szabó Márta: Örök társak

Jókai Mór: Damokosok

Vértess József: Zrínyi Ilona ura

Kemény János

1661-1662

Takács Tibor: Ördögkút

Apafi Mihály

1661-1690

Jókai Mór: Erdély aranykora

Jókai Mór: Törökvilág Magyarországon

Szigligeti Ede: Béldi Pál

Thököly Imre

1682-1685

Takács Tibor: A kaftános fejedelem

Takács Tibor: Thököly ifjúsága

Gyönygyösi István: Ének Thököly Imre és Zrínyi Ilona házasságából

 

Zrínyi Ilona

Kertész Erzsébet: A fejedelemasszony

Dénes Zsófia: Zrínyi Ilona

Szentmihályiné Szabó Mária: Zrínyi Ilona

Asztalos Miklós: Felszáll a sas

II. Rákóczi Ferenc

1704-1711

Laczkó Géza: Rákóczi

Herczeg Ferenc: Pro Libertate

Bárány Tamás: Rákóczi zászlai

Barabás Tibor: Rákóczi hadnagya

Passuth László: Sasnak körme között

Szántó György: Esze Tamás talpasai

Komáromi János: Esze Tamás, a mezítlábasok ezredese

Hegedűs Géza: A menekülő herceg

Száva István: A nagyságos fejedelem

Jósika Miklós: II. Rákóczi Ferenc

Rákóczi a néphagyományban (mondák)

Kabai Nagy Lajos Márton: II. Rákóczi Ferenc kalandos élete

Mocsár Gábor: A város és a fejedelem

Burány Nándor: Hadjárat

Pap Illés: II. Rákóczi Ferenc élete

Krúdy Gyula: Rákóczi harangja (novellák)

II. Rákóczi Ferenc emlékiratai

Mikes Kelemen: Törökországi levelek

Szász Imre: Szól a síp

Örsi Ferenc: A Tenkes kapitánya

Koncsek László: Soproni farsang

Takács Tibor: Ezüstkard

Takács Tibor: Erdély köpönyegében

Jókai Mór: Szeretve mind a vérpadig

Jókai Mór: Rákóczy fia

Dienes András: Farkasles

Ignácz Rózsa: Hazájából kirekesztve

Ignácz Róza: A torockói gyász

Hollós Korvin Lajos: A Vöröstorony kincse

Somogyváry Gyula: A fejedelem stafétája

 

                Vissza a nyitólapra