ÁRPÁD-HÁZI KIRÁLYOK

 

 

I. (Szent) István

997-1038

 

 

Ágoston Julián: Esteván

Balázs György: István király – az államalapító

Bánki Éva: Aranyhímzés

Bay Gyula: A teremtés démona

Boldizsár Miklós: Ezredforduló

Gáspár Jenő: Isten leventéje. Regény Szent Imre herceg korából

Harsányi Lajos: A nem porladó kezű király

Harsányi Lajos: Az elragadott herceg (Szent Imre)

Hegedűs Géza: Géza fia, István

Kós Károly: Az országépítő

Makkai Sándor: Magyarok csillaga

Orbán Dezső: Szent István barbárjai

Ratkó József: Segítsd a királyt

Sík Sándor: István király

Újkéry Csaba: Hétország fejedelmei

Aba Sámuel és (Orseolo) Péter

1041-1044                1038-1041

                                 1044-1046

Gáspár Gyula: Árva nép

Herczeg Ferenc: Pogányok

Karczag György: A trónon harmadik

I. András

1046-1060

I. Béla

1060-1063

Salamon

1063-1074

Czakó Gábor: Aranykapu

Fehér Tibor: Nyugtalan vér

Geréb László: Búvár Kund

Hegedűs Géza: Az egyetlen út

Karczag György: Idegen páncélban

Kőszegi Imre: Farkasűzők

I. Géza
1074-1077
I. (Szent) László

1077-1095

 

 

 

 

Fehér Tibor: Nyugtalan vér

Gyócsi László: Bolonel Árpád

Harsányi Lajos: Fejjel magasabb mindenkinél

Hegedűs Géza: Az egyetlen út

Ignácz Rózsa: Ünnepi férfiú

Újkéry Csaba: Harangszó a vizek felett

(Könyves) Kálmán

1095-1116

Fehér Tibor: Könyves király

Jókai Mór: Könyves Kálmán (dráma)

Kassay Zsolt: Könyves Kálmán

Páskándy Géza: Könyves Kálmán király

Vajay József: Hullócsillag

II. István

1116-1131

Szigligeti Ede: Trónkereső

II. (Vak) Béla

1131-1141

Páskándy Géza: Vak Béla király

Szentmihályi Szabó Péter: A látó és a vak

II. Géza

1141-1162

 

III. István (II. László, IV. István)

1161-1172

III. Béla

1172-1196

Fehér Tibor: Aranyváros hercege

Kulin Ferenc: Mi lettünk volna?

Száraz György: III. Béla

Imre és III. László

1196-1205

II. Endre

1205-1235

Hegedűs Géza: Az írástudó

Jókai Mór: A Bálványosvár

Jókai Mór: Minden poklokon keresztül

Katona József: Bánk bán

Passuth László: Hétszer vágott mező

IV. Béla

1235-1270

 

Aszódi Imre: IV. Béla a második honalapító

Fehér Tibor: Az ezüstkardú vitéz

Gárdonyi Géza: Isten rabjai

Geréb László: Égő világ

Hajnóczy Sándor: A kétszívű barát (Julianus)

Hegedűs Géza: Az írástudó

Hunyady József: Aranyhorda

Jókai Mór: Fulkó lovag (elbeszélés)

Jókai Mór: Másik haza (elbeszélés)

Karczag György: Zúgó nyilak

Kodolányi János: A vas fiai

Kodolányi János: Boldog Margit

Kodolányi János: Julianus barát

Kósa Csaba: A testvérkereső (Julianus)

Makkai Sándor: Táltoskirály

Makkai Sándor: Sárga vihar (Táltoskirály folytatása)

Nádorné Gellért Anikó: Templom-novella

Rogerius: Carmen miserabile

Szabó Magda: Béla király

Szántó György: Bábel tornya

Takács Tibor: Tatárcsillag

Tormay Cecile: Ősi küldött

V. István

1270-1272

 

IV. (Kun) László

1272-1290

 

 

 

Fehér Tibor: Lidérckirály

Ferdinandy Mihály: Kun László siratása

Rakovszky József: A fekete lovag

Szántó György: Aranyágacska

Szántó György: Sátoros király

Szentmihályi Szabó Péter: Édua és Kun László

Tamási István: A kiátkozott

III. Endre

1290-1301

Bokor Malvin, S.: Az utolsó Árpád

Szántó György: Aranyágacska

Árpád-ház

Bíró András: Keresztek, kardok, koronák

Dr. Désaknai Mária: Árpád-házi királyaink szerelmi tragédiája

Kósa Csaba: Az Árpád-fiak

 

 

            Vissza a nyitólapra